yris.sk

Internetová stránka prezentujúca mobilný obchodný systém yris. Dôraz bol kladený prehľadnosť, názornosť a v neposlednom rade na responzívny aspekt zobrazovania. Web obsahuje okrem vlastného blogu, kontaktné formuláre a tiež zobrazenie spoločnosti na mape.